Forsäng & Partner AB

Exempel på genomförda uppdrag

Ledar- och ledningsutveckling för:

• Guide AB
• Renova AB
• Samhall Gotia
• Stena Line
• Karlskoga Kommun
• Gotit AB
• Göteborgs Energi
• Sydkraftskoncernen (E-On)
• Altran Scandinavien AB

• Peab i Finland
• Volvo Information Technology AB
• Kommunförbundet i Värmland samt högskolor i Borås, Malmö, Mälardalen, Halmstad, Högskolan i Väst, Örebro och Karlstad Universitet m.fl.

Program för potentiella ledare:

• Volvo Information Technology, 5 program,
• Sydkraft AB (E-On), 5 program,
• Karlshamns och Sölveborgs kommuner samt Karlskoga Kommun.

Workshops, teamutveckling, förändringsarbete, urval, seminarier och program för personlig utveckling och coaching bland annat för:

• Volvo Information Technology AB
• Enfo Sweden
• Färgelanda Kommun
• Sölvesborgs kommun
• Vara konserthus
• Riks Gästspel
• Samhall Gotia
• Landstingsförbundet i Östra Värmland
• Västtrafik
• Gotit AB
• Foodit AB
• Altran Skandinavien AB
• Ragnsells AB
• Frantsi oy (Finland)
• Högskolan i Halmstad
• Jivair AB

Situationsanalyser och utredningsuppdrag

• Göteborg Energi och Renova AB; förslag till organisation och utvecklingsinsatser för HR-funktionen och dess medarbetare.
• Barsebäck Kraft; en metod för kartläggning av kompetenser och kompetensutvecklingsbehov framåt på fem års sikt. Genomförande av workshops för alla medarbetare inkl. chefer kring metonden inför utvecklingssamtal.

Föreläsningsuppdrag

• Bland annat Handelshögskolan i Göteborg, adSapiens AB, Svensk pilotutbildning m.fl.