Forsäng & Partner AB
placeholder

Vi ingår i olika nätverk och samarbetar med andra konsultbolag samt resurspersoner från universitet, högskolor och näringslivet för att garantera bredd och djup i våra uppdrag. Vi väljer samarbetspartners som tillför kompetens vi inte har, som vill ställa upp på vårt synsätt att bedriva kundnära utvecklingsprocesser och som delar vår värdegrund.

Vår Vision och verksamhetsidé

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ny kunskap, metoder och angreppsätt inom lednings- och verksamhetsutveckling för att våra kunder skall finna sin egen, unika väg till önskad utveckling och resultat och framstå som goda förebilder för andra verksamheter.

Vi vill tillsammans med våra kunder vara med och bidra till en god och bestående utveckling i samhället.

Vår styrka?

  • Vi har omfattande kunskap och erfarenhet från utbildning, ledning samt förändrings- och utvecklingsprocesser i olika branscher.
  • Vi varvar praktisk erfarenhet med teorier och metoder som är väl grundade i forskning
  • Vi har tillgång till ett stort kunskaps- och kompetensnätverk som garanterar både djupet och bredden i våra åtaganden.
  • Vårt sätt att genomföra olika utvecklingsinsatser uppfattas ofta som inspirerande och okonventionella.

 

Vårt synsätt

  • Sammanhang

Vi sätter alltid utvecklingsåtgärderna i sitt sammanhang och utgår från kundens verklighet.

  • Kunskap, metoder och lärande

Vi arbetar med olika väl grundade teorier och metoder men väljer noga tillfällen när de skall användas. Vi har ett kritiskt förhållningssätt till ”universella” verktyg och modetrender. Vi följer forskning och utvecklar oss själva och våra angreppsätt och metoder kontinuerligt.

Vi tror att lärande och utveckling sker om olika perspektiv ställs mot varandra.

Vi varierar våra pedagogiska metoder för att maximera lärande och utveckling

Vi tror att riktigt lärande sker först när jag kan pröva och tillämpa ny kunskap i ”verkligheten”.
Vi citerar gärna Aristoteles gamla visdom:

För de enskilda fallen ges det ingen fast punkt. Ty de bemästras varken av någon särskild teknik eller några givna direktiv, utan de handlande personerna måste varje gång själva se efter vad som lämpar sig för tillfället i likhet med vad som är fallet inom läkekonsten och navigationskonsten.”

Vi hyllar principen ” både-och”- det ena finns inte utan det andra:

tanke-känsla, helhet-delar, organisation-individ, teori-praktik, aktivitet-reflektion, strategiskt - operativt, medarbetarskap-ledarskap, management-leadership, stabilitet-förnyelse…

Vi strävar efter att alltid bygga nära relationer och trygghet i utvecklingsprocesser med våra deltagare.

Etiskt förhållningssätt

Vårt arbete skall präglas av professionalitet, integritet, generositet, mod. Principen om allas lika värde är självklar för oss vid möten med människor. Etiska principer om autonomi, rättvisa, godhet och icke skada är vägledande i våra uppdrag.

Vi erbjuder

Program för utveckling av ledare och ledningsgrupper
Ledarutveckling

Skräddarsydda utvecklingsprogram för ledare och ledningsgrupper

Läs mer >>
Assesmentoprogram - Potentiella ledare
Assessment/Potentiella Ledare

Verksamhetsnära program för ledarförsörjning

Läs mer >>
Workshops och seminarier kring verksamhetsutveckling, medarbetarsamtal, förändring och förnyelse
Workshops och seminarier

kring utveckling av verksamhet, team, medarbetarskap, förändring och förnyelse.

Läs mer >>
Konsultstöd i organisationsfrågor, utredningar och chefsrekryteringar
Konsultstöd

i organisationsfrågor, chefsrekrytering och urval. Coachande samtal för individer och grupper.

Läs mer >>