Forsäng & Partner AB
placeholder

Merja Forsäng

Mångårig erfarenhet från strategiska utvecklingsprocesser i mina chefsbefattningar i stora företag. 15 års konsulterfarenhet från verksamhets-, ledar-, grupp- och medarbetarutveckling. Djup kompetens i design och ledning av utvecklingsprogram för ledare och potentiella ledare. Särskilt intresse för verksamhetskulturer, ledarskap, medarbetarskap, lärande och förändring. Jag arbetar utifrån helhetsperspektiv omvärld – organisation - individ. Har en nära koppling till forskning.

Civilekonom med inriktning organisation och förändring .
Har vidareutbildat mig bland annat i företagsledning, konflikthantering, dramapedagogik, kognitiv psykologisk coaching och styrelsearbete.
Licensierad användare av Myers-Briggs Type Indicator sedan 1997. www.myersbriggs.org
Certifierad för alla verktyg inom Förändringens Fyra Rum sedan 2000. www.andolin.com

Jag har arbetat som HR-chef på ASG och SAS samt som vice VD i stiftelsen Göteborg Management Institut. Jag var ansvarig bl. a för strategisk ledarförsörjning och organisationsutveckling på Eka Kemi. Min yrkeskarriär startade jag på Volvo AB inom HR-avdelningen.

Jag har varit medlem i Nätverket för forskning kring Medarbetarskap, Styrelseakademien i Väst samt ingått i styrelsen för Tidbloms Hotell och Restaurang, Aeroklubben i Göteborg och stiftelsen Göteborg Management Institut. Jag är idag styrelseordförande för Ale GK.

Resursnätverket

Vi skräddarsyr våra uppdrag efter kundens behov och situation vilket ställer stora krav på olika kompetenser. Under årens lopp har vi skapat ett nätverk och samarbete med andra konsultföretag, representanter från både privata och offentliga organisationer, forskning, kultursektorn, med mera.

I vårt nätverk ingår bland annat:

 • Organisationspsykologer och konsulter
 • Forskare från svenska och utländska universitet och högskolor.
 • Specialister från olika områden såsom strategiutveckling, teknikutveckling, omvärldsbevakning m.m.
 • Utbildningsföretag
 • Chefer från näringslivet och från den offentliga sektorn
 • Författare, bokförläggare, artister
 • m.m.

Tillsammans med våra samarbetspartners täcker vår kompetens områden som:

 • Omvärldsbevakning, företagsledning, strategiutveckling
 • Företagskultur, organisationsklimat, etik
 • Ledarskap/chefskap/medarbetarskap
 • Grupputveckling
 • Psykologi, psykologiska tester och personlig utveckling
 • Kommunikation
 • Förändrings- och läroprocesser
 • Strategiskt HR-arbete